Kerstpakket belasting - 2019

Denkt u er over na om uw werknemers in het zonnetje te zetten middels het overhandigen van een kerstpakket of eindejaarsgeschenk? Dan kunt u wellicht gebruik maken van een aantrekkelijk fiscaal voordeel, dat op deze webpagina wordt omschreven.  

De kerstpakketten belastingregel van 2018 is ongewijzigd gebleven. Wanneer het totaalbedrag van zeventig euro (inclusief btw) per werknemer niet wordt overgeschreden kunnen wij u mededelen dat het kerstpakket belastingvrij blijft.

Een werkgever mag voor een gift in natura maar liefst twintig procent eindheffing toepassen. Dit geldt enkel voor geschenken waarvan de totaalsom (waarde in euro's) per werknemer/per jaar niet hoger ligt dan zeventig euro. Indien de waarde per werknemer/per jaar hoger ligt dan zeventig euro, kunt u een beroep doen op een zogenaamde regeling voor kleine verstrekkingen. In dit voorbeeld kan een geschenk in natura uiteraard van alles zijn, denk hierbij aan een origineel kerstpakket, wijnpakket, eindejaarsgeschenk of kerst relatiegeschenk.

Kerstpakketten en kerst relatiegeschenken voor uw zakenrelaties
Wanneer u aan het einde van het jaar uw zakenrelaties in het zonnetje wilt zetten, kunt u gebruik maken van een eindheffing waarbij u de belasting voor uw rekening neemt. Uw relaties hoeven hierdoor dan ook geen belasting meer te betalen. Indien de waarde van het kerst relatiegeschenk minder is dan 136 euro mag u een tarief hanteren van vijfenveertig procent. Is de waarde van het kerstpakket of wijnpakket hoger dan de genoemde 136 euro, dan moet over de totaalsom een tarief worden gehanteerd van vijfenzeventig procent.   

Aan de bovenstaande informatie omtrent kerstpakketten belasting kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u als werkgever de van toepassing zijnde fiscale regels goed te bestuderen alvorens u tot het bestellen van kerstpakketten en wijngeschenken overgaat. Wij raden u aan om de website van de Belastingdienst te bezoeken voor meer en gedetailleerde informatie.